Your address will show here +12 34 56 78

Meetups

Under våren kommer Jobtech Gig att bjuda in till ett antal meetups för personer och startups som jobbar inom gigekonomin – det begrepp som beskriver att allt fler människor idag väljer att frilansa och ta sig an så kallade ’gig’ istället för eller på sidan om att ha en traditionell anställning.

Under våra meetups diskuterar vi gigekonomin och har workshops tillsammans om de olika utmaningar som jobbplattformar och andra tjänster kopplade till gigekonomin står inför.

13 mars 2019: Jobtech Gig Meetup


Den första meetupen för Jobtech Gig riktar sig till personer som jobbar med att tillhandahålla plattformar inom gigekonomin. Eventet hålls på Goto10.