Your address will show here +12 34 56 78

Gigekonomin

Gigekonomin är ett samlingsord som beskriver trenden att allt fler människor idag väljer att ta sig an kortare uppdrag, så kallade “gig”, istället för eller på sidan av en traditionell anställning. Trenden drivs på av digitaliseringen som genom digitala marknadsplatser idag gör det lättare att matcha tillfällig arbetskraft med den som behöver den. När de behöver den.


Ett gig beskriver ett enskilt projekt eller en uppgift där en arbetsgivare och arbetssökande matchas ihop för ett kortare projekt eller uppgift, ofta via en digital marknadsplats, vid behov. 

Gig som annonseras på plattformarna varierar från barnpassning och sophämtning till copywriting eller grafisk design men karaktäriseras oftast som enskilda uppgifter som kan göras vid behov, från både annonsör och giggare.


Respektive gigs tidsperiod varierar och det finns ingen fast ram för hur länge ett gig sträcker sig. Det som kännetecknar en giggare är snarare att personen har flera olika jobb, oftast via olika företag/plattformar. Med det sagt finns det inte heller en gräns för hur många gig man kan ha igång samtidigt. 


  • Text Hover

Röster från gigekonomin

Vi samlar intervjuer och insikter om det senaste inom gigekonomin i Sverige. Redan nu kan du läsa några intervjuer med profiler kopplade till olika gigplattformar på den svenska marknaden.
Intervjuer

Intervju: Robin Szekely, Taskrunner

03/11/2019

Robin Szekely är grundare av gigplattformen TaskRunner som tillhandahåller olika typer av handymen.

Intervjuer

Intervju: Benny Grahn, Upgig

03/11/2019

Benny Grahn fokuserar på att skala upp gigplattformen Upgig som växt fram de senaste två åren.

Intervjuer

Intervju: Eija Kivirana, Work pilots

02/25/2019

Eija Kivirana är aktuell med företaget Work Pilots vars syfte är att förhindra arbetslöshet för unga.