Your address will show here +12 34 56 78

Digital infrastruktur

Med digital infrastruktur menar vi en struktur som syftar till att effektivisera möjligheterna till matchning på den svenska arbetsmarknaden och med ett tydligt fokus på hållbarhet. Vi använder oss av en testprocess där vi bygger komponenter av en framtida infrastruktur steg för steg. 


När vi tar fram komponenter av en digital infrastruktur utgår vi från följande hållbarhetsaspekter: 


  • Maktbalans: hållbarhet i maktbalansen mellan matchningsaktörer/plattforms aktörer och uppdragstagare.
  • Trygghetssystem: hållbarhet i transformationen från rådande trygghetssystem till nya mer anpassade system.
  • Individens vidareutbildning / kontinuerliga lärande: hållbarhet i individens möjligheter till vidareutbildning / kontinuerligt lärande
Reputation data API 

Ett API som behandlar data som är förknippad med individers erfarenheter, tillit och karriär. API:ets syfte är att standardisera import och export av karriärsdata inom gigekonomin.

 

Läs mer på: mydigitalbackpack.org/reputation-data-api

My Digital Backpack

My Digital Backback är en exempeltjänst byggd på Reputation data API-infrastrukturen. Exempeltjänsten hjälper användaren att samla sina erfarenheter som frilansare på ett ställe. 


Tjänsten kommer snart att släppas i betaversion.


Läs mer på: mydigitalbackpack.org